sunshine

Mrs Trefina Jones

Pennaeth
 [ Rhannu Pennaeth 0.3 gydag Ysgol Gynradd Bancyfelin a Llansteffan]  

 

Miss Kathleen Jones

 

 

Athrawes Cyfnod Allweddol 2- Blwyddyn 3,4,5,a 6 

 

Miss Kelly Jacob

 

Athrawes y Cyfnod Sylfaen 

 

Mrs Angela Sainty 

 

Cynorthwywraig Dysgu; Goruchwylwraig Amser Cinio; Cynorthwywraig Clwb Brecwast 

 

Mrs Rhiannydd Evans

 

Cynorthwywr Dysgu

 

Mrs Sheila Freeman 

 

Swyddog Cynorthwyol Gweinyddu

 

Mrs Marian Morgan 

 

Swyddog Gwella Ysgolion

 

Miss Siân Jenkins 

 

Seicolegydd Addysg

 

Mrs Becky Gould-Lloyd

 

Cogyddes; Clerc Arian Cinio

 

Mrs Gwen Evans

 

Cynorthwywraig Clwb Brecwast

Mr Edward Rees

Glanhawr

 

Mr David Savage 

 

Gofalwr