sunshine

Clwb Brecwast 

Mae’r Clwb Brecwast AM DDIM a chaiff ei redeg gan Mrs Gwen Evans, gyda chymorth Mrs Angela Sainty rhwng 8.15 y.b. a 9.00 y.b. 

 

Clwb Rabscaliwns 

Mae Clwb Rabscaliwns yn gweithredu o Ddydd Llun i Ddydd Iau o 3.30 y.p. hyd 5.00 y.p.